Jump to content

Gyereknevelés csillagjegyek szerint

2017. 09. 25. 19:44

Gyereket nevelni nem sétagalopp. Azonban, ha tudjuk a gyerkőc csillagjegyét, máris könnyebb dolgunk van.

MÉRLEG

Vénusz gyermeke. Szomjazza a szépséget. Természeténél fogva szép, de ha mégsem volna az a klasszikus szépség, úgy ékszerrel, pompával, külsőségekkel, cicomával igyekszik pótolni a hiányt. A szülő már kora ifjúságában vessen gátat ösztönös vágyainak, mert később, különösen, ha megfelelő anyagi eszközök állnak rendelkezésére, úgy saját magának, mint környezetének sok szenvedést fog okozni. A Mérleg-típus akarata rendkívül fejletlen, néha - mint tudjuk - az érzés és a megérzés az uralkodó, ezért a későbbi idők kenyérharcában nehezen állná meg a helyét.
    
SZŰZ

E jegyben született gyermek egyszerű, igénytelen, értelmes, szorgalmas. Hibája mindössze az, hogy érzékeny és kritikus. Ez a két pont, ahol a nevelésnek közbe kell lépnie. Rendszeres, következetes eljárással kell mindenekelőtt az érzékenységről leszoktatni. Már születési adottságként hozza magával a rendkívül erős kritikai érzést is, mely az idők folyamán mindig élesebbé, erősebbé válik, és sok ellenségeskedésnek lehet az okozója.

OROSZLÁN
 
Csodálatosan és gyorsan tudja környezete bizalmát megnyerni. A szigornak ugyan erősnek kell lenni vele szemben, de semmi esetre sem szabad túlmennie egy határon, mert az Oroszlán-gyermek egyik legjellemzőbb tulajdonsága a büszkeség. Ezt nyugodtan rá lehet hagyni, mert büszkesége óvja meg minden aljas cselekedettől és megkísértéstől. Barátokért, eszméért, ideálokért, szép, magasztos dolgokért tud lelkesedni, értük áldozatra is kész, feltéve, hogy már korán felébresztjük benne a jóért és szépért való lelkesedés készségét.
    
RÁK
   
A Rák-szülöttek ragaszkodók, erősen támaszra szorulók. Ragaszkodásuk nem csak emberekre, állatokra, de a tárgyakra is (ruha, játék) vonatkozik. Megőrzik éveken át az elszáradt virágokat, leveleket, és sok csekélységet is. Bármennyire is próbálnánk befolyásolni, nem válnának meg a sok kacatjuktól. Rendkívül érzékenyek, és ez az érzékenység később sok kellemetlenség, baj forrása lehet.

IKREK

Rendkívül sokat jár a gyermek szája, a szülőknek kötelességük arra szoktatni, hogy minél kevesebbet beszéljen, de annál többet gondolkozzék. Az Iker gyermek alaptermészete a feszültség, lassú, következetes munkával kell kiirtani a gyermek e gyarlóságát. Veleszületett adottsága a hazudozási hajlam, és a szemtelen beszédmodor. Itt már a legnagyobb szigorúság szükséges. Könnyen kibírja a büntetéseket, nem igazán veszi a szívére.
   
BIKA

Munkabíró, erős, kitartó, szívós. Hűséges, önzetlen, odaadó barát. Magabiztos és kitartó, precíz, szorgalmas, céltudatos. Higgadt és becsületes, de ingerlékeny, lobbanékony. Harmóniára törekszik. Őszinte, lelkiismeretes, becsületes. Féltékeny, kisajátító, haragtartó és merev. Nem újító, fél kockázatot vállalni. Túlságosan szereti a biztonságot. Hajlamos a konokságra és besüppedni a megszokásba. Hajthatatlan, meggyőzhetetlen. Türelmetlen, képtelen a várakozásra.
    
HALAK

A szülő kötelessége a gyermek önérzetének, önbizalmának és ezzel akaratának megerősítése, ingadozó jellemének határozott irányba való terelése. Hiszen a Halak-szülötte inkább eltűri az igazságtalanságot, minthogy jogaiért küzdjön. Feltétlenül megtalálható benne az alacsonyabbrendűségi érzés. Kizárólag a neveléstől függ, hogy milyen mértékben hatalmasodik el lelkében ez az erősen lehangoló tulajdonság.
    
VÍZÖNTŐ

Jófejű, szívós, igen kitartó személyiség, akit minden érdekel, ami modern, ami újdonság a technikában. Már kiskorában a vasút, a repülők érdeklik. Fejében állandóan az utazás, a kutatás, a felfedezések kísértenek, és ha valahol hozzá tud férni, hogy fizikai kísérletezéseket lásson, boldogan rohan oda. Ő a jövő század embere, az elkövetkező kor gyermeke.

BAK

Magának való, rendkívül becsvágyó, komoly, takarékos, töprengő. Lármás játékok és társaság helyett az egyedüllétet választja. Sokszor mogorva, elkeseredett arckifejezésű. Sok és nehéz akadálya lesz az életben, ezért a szülő adjon gyermeke kezébe vidám és derűs könyveket, melynek az a tartalma, hogy a hős nagy akadályokon ás küzdelmeken keresztül bár, de a végén mégis győzedelmeskedik.

NYILAS

Jupiter-gyermeke békés, kényelemszerető, engedékeny, tapintatos, szereti az élet szép oldalait. A mozgékonysági, vándorlási ösztön igen erős benne, ezért a szülők oldják meg, hogy kiélhesse mozgásvágyát, különösen a sportban. Saját dolgaiban félénkséget mutat, mert nem szereti a veszekedést, barátai ügyét azonban nagy buzgalommal karolja fel, és kitart mellettük. Nagy a közlési vágya.
    
SKORPIÓ

Skorpió a legintimebb jegy. Nemcsak éleseszű, de nagy tudásszomjjal is rendelkezik. A szülőknek nem szabad ebben megakadályoznia, inkább elő kell segíteni, hogy minél többet tanulhasson. Csak arra kell ügyelni, hogy amit tanul, az megfelelő, helyes és komoly legyen, mert elméje nem csak a jóra, hanem a rosszra is egyformán fogékony, így a hatás is éppúgy mutatkozhat pozitív, mint negatív irányban.

KOS

Önzetlen, odaadó, őszinte, becsületes. Szerető, hűséges barát. Vállalkozó szellemű, magabiztos és kitartó. Újító, kezdeményező és merész. Lelkes és magabiztos, erős akaratú. Okos, értelmes, gyors felfogású. Gyenge pontja, hogy ingerlékeny, hamar méregbe gurul, sokszor konok. Ragaszkodik a saját elképzeléseihez, és megy a saját feje után. A szülő, ha ész érvekkel próbálja meggyőzni, és a döntést rá bízza, akkor hajlandó a kompromisszumra, sőt, előfordulhat, hogy meggondolja magát. Barátai által igencsak befolyásolható. 

(Forrás: 12csillagjegy.hu; picibaba.hu; kép: pixabay.com)